Polityka prywatności

Polityka prywatności i plików cookies na blogu magdalenazdunek.com

 

Informacje ogólne

Poniżej znajdziesz politykę prywatności i plików cookies bloga magdalenazdunek.com, która określa zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych oraz wykorzystania plików cookies i innych technologii takich jak: Google Analitycs, Facebook Pixel w związku z korzystaniem przez Użytkowników ze Strony internetowej oraz fanpage’a, a także z korzystaniem przez Użytkowników z usług występujących w Sklepie dostępnym na Stronie internetowej.

 • 1

Definicje

Poniżej znajdują się terminy występujące w niniejszej polityce prywatności:

 1. Administrator –  Magdalena Zdunek, Biznes Marketing Zone, ul. Myśliwska 88A/13, 80-283 Gdańsk, NIP: 7181972330.
 2. Sklep – sklep internetowy dostępny pod adresem https://magdalenazdunek.com/sklep.
 3. Strona internetowa – blog dostępny pod adresem https://magdalenazdunek.com oraz fanpage pod adresem: https://www.facebook.com/magdalenazdunekonline 
 4. Użytkownik – każda osoba, która przegląda treści Strony internetowej.
 5. RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE
 • 2

Dane osobowe

 1. Administratorem danych osobowych Użytkownika w rozumieniu RODO jest Administrator.
 2. Użytkownik może przekazywać swoje dane osobowe Administratorowi poprzez formularze występujące na Stronie internetowej, a także poprzez Messenger, fanpage, itd.
 3. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych Użytkowników jest zgoda Użytkownika wyrażona w formie odpowiedniego formularza na Stronie www.
 4. Dane osobowe mogą być przetwarzane również w przypadkach, w których Administrator jest upoważniony do ich przetwarzania na podstawie przepisów prawa lub w celu realizacji zawartej pomiędzy stronami umowy, a także na podstawie prawnie określonego interesu realizowanego przez administratora. M. in:

  • FORMULARZ ZAMÓWIENIA
   Dane osobowe przekazywane Administratorowi przez Użytkownika w ramach formularza zamówienia przetwarzane są w celu wykonania umowy zawartej poprzez Stronę internetową. Umowa ta jest podstawą przetwarzania. Podanie danych osobowych przez Użytkownika jest dobrowolne, ale konieczne, aby Użytkownik mógł zawrzeć umowę z Administratorem. Informacje te będą przetwarzane przez czas realizacji zamówienia oraz obowiązków ustawowych ciążących na administratorze (np. podatkowo-księgowych), a także na wypadek roszczeń.
  • FORMULARZ ZAPISU NA NEWSLETTER
   Informacje przekazywane Administratorowi przez Użytkownika w ramach formularza zapisu na newsletter przetwarzane są w celu przesyłania Użytkownikowi newslettera zawierającego informacje o aktualnościach i określonych ofertach. Podanie danych osobowych przez Użytkownika jest niezbędne, aby Użytkownik mógł zapisać się i otrzymywać newsletter. Przetwarzanie danych w tym celu odbywa się tylko i wyłącznie za zgodą Użytkownika, którą Użytkownik może wyrazić w formularzu zapisu na newsletter i może ją wycofać w dowolnym momencie. Dane te będą przetwarzane do czasu zaprzestania wysyłki newslettera lub wcześniejszym wycofaniu zgody przez Użytkownika.
  • FORMULARZ KONTAKTOWY
   Dane osobowe przekazywane Administratorowi przez Użytkownika w formie formularza kontaktowego przetwarzane są w celu udzielenia odpowiedzi na wysłane za pomocą formularza zapytanie. Podanie danych osobowych przez Użytkownika jest dobrowolne, ale niezbędne, by Użytkownik otrzymał odpowiedź. Przetwarzanie danych w tym celu odbywa się na podstawie prawnie uzasadnionego interesu realizowanego przez administratora (Art.6 ust.1 lit. f RODO). Dane te będą przetwarzane do czasu zakończenia korespondencji oraz do 2 lat od momentu jej zakończenia.
  • FORMULARZ DODAWANIA KOMENTARZY
   Informacje przekazywane Administratorowi przez Użytkownika w formie formularza komentarzy przetwarzane są w celu wyświetlenia komentarza Użytkownika. Podanie danych osobowych przez Użytkownika jest dobrowolne, jednak niezbędne, by Użytkownik mógł zamieścić komentarz. Przetwarzanie danych w tym celu odbywa się na podstawie zgody użytkownika. Dane te będą przetwarzane tak długo, jak długo będzie działała Strona internetowa lub do momentu wycofania zgody przez Użytkownika.
 • Administrator może powierzyć dane osobowe innym podmiotom, przy współpracy których realizuje wskazane  w powyższych punktach cele (np. podmiotom dostarczającym usługę hostingu, firmie księgowej, firmom kurierskim, firmie dostarczającej aplikację do newslettera).
 • Informacje Użytkownika nie będą udostępniane odbiorcom państw trzecich ani organizacjom międzynarodowym, które nie gwarantują odpowiedniego poziomu ochrony. Odpowiedni poziom ochrony musi być potwierdzony odpowiednią decyzją Komisji Europejskiej lub innym wiążącym instrumentem prawnym.